Aantal faillissementen stabiliseert

Het aantal faillissementen is in de eerste negen maanden van dit jaar nagenoeg gelijk aan dat in dezelfde periode van 1996. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toont aan dat de stijging van het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar is gevolgd door een kleine daling in het tweede en derde kwartaal.

Tot nu toe zijn dit jaar in totaal 4.150 faillissementen uitgesproken. Dat is een stijging van nog geen 1 procent ten opzichte van 1996. Per bedrijfstak verschilt het aantal sterk. De bouw laat de grootste daling zien (18 procent) en bij de vervoer-, communicatie- en opslagbedrijven doet zich de grootste stijging voor (21 procent).