901 asielzoekers in hotels; Parijs ontkent sluiten grens voor Irakezen

DEN HAAG, 15 OKT. De Franse ambassade ontkent dat Irakese vluchtelingen die in Frankrijk asiel aanvragen worden teruggestuurd. De ontkenning komt nadat VVD-leider Bolkestein maandag zei dat Nederland “in het uiterste geval” zijn grenzen zou moeten sluiten voor Irakese asielzoekers net zoals Frankrijk doet.

Volgens de Franse ambassade worden Irakese asielzoekers net zo behandeld als asielzoekers uit andere landen die niet op de lijst staan van 'veilige landen' die de lidstaten van de Europese Unie in het verdrag van Dublin overeen zijn gekomen. Asielzoekers moeten in het eerste 'veilige land' waar zij binnenkomen, asiel aanvragen. Doen zij dit niet, dan mogen andere landen hen naar dit eerste land terugsturen. Irak hoort niet tot de 'veilige landen'. Volgens internationale verdragen is Frankrijk verplicht om Irakese staatsburgers die niet via een 'veilig land' komen en asiel aanvragen op te nemen in zijn asielprocedure.

Volgens de Franse ambassade worden asielaanvragen van Irakezen in overeenstemming met de internationale regels van geval tot geval beoordeeld. Wel zijn het afgelopen jaar groepen illegale Irakezen die niet om asiel vroegen, Frankrijk uitgezet. Ook is een groep Irakezen zonder geldige verblijfsvergunning die zich meldde bij de Italiaans-Franse grens (de 'buitengrens' van 'Schengen') de toegang geweigerd. Zij hadden geen asiel gevraagd, aldus de ambassade.

Volgens de Franse organisatie France Terre d'Asile (FTA), die zich inzet voor de opvang van vluchtelingen en toekenning van het asielrecht, is er geen sprake van dat Frankrijk zijn grenzen zou sluiten voor Irakese asielzoekers. Volgens een woordvoerder is van de ca 20.000 vluchtelingen die zich jaarlijks in Frankrijk melden, slechts een zeer gering percentage Irakees. Volgens FTA hebben vorig jaar 279 Irakezen politiek asiel gekregen in Frankrijk. Momenteel verblijven in totaal 1.273 Irakezen in Frankrijk met een vluchtelingenstatus. Volgens de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft Frankrijk van januari tot en met juli dit jaar 2.847 Iraakse asielzoekers de toegang geweigerd en teruggestuurd naar Italië.

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) wees drie weken geleden op de plotselinge toename van het aantal asielzoekers uit Irak en Afghanistan. In augustus vroegen 1.256 Irakezen en Afghanen asiel aan, normaliter zijn dat er ongeveer 500. In 1996 vroegen 4.378 asiel aan. In de eerste helft van 1997 lag dat aantal al boven de vijfduizend. In een brief aan het Tweede-Kamerlid Rijpstra (VVD) schrijft Schmitz dat Frankrijk de controle aan zijn grenzen heeft verscherpt. Bolkestein heeft dat geïnterpreteerd als 'gesloten'.

Als gevolg van de toestroom van asielzoekers zijn de reguliere opvangfaciliteiten van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) momenteel overvol. Volgens een woordvoerder van de COA zaten vandaag 901 asielzoekers verspreid over het hele land in particuliere accomodaties zoals hotels, motels en pensions. De woordvoerder verwacht dat dit aantal de komende dagen nog verder zal toenemen. Voor de COA is dit een “spannende, maar niet verontrustende” situatie.