VVD-leider Bolkestein: 'Irakezen hier desnoods niet meer toelaten'

ASSEN, 14 OKT. Indien Frankrijk zijn grenzen gesloten houdt voor asielzoekers uit Irak, moet Nederland “in het uiterste geval” dezelfde stap nemen. Dat bepleitte VVD-leider Bolkestein gisteravond tijdens een bijeenkomst van zijn partij in Assen.

Nederland zag zich de afgelopen periode geconfronteerd met aanzienlijke aantallen asielzoekers uit Irak en Afghanistan. Minister Sorgdrager (Justitie) constateerde vorige week dat onder hen zich “vaak mensen met een puur criminele achtergrond” bevinden. Zij wil het probleem op Europees niveau aanpakken.

Bolkestein is het met haar aanpak eens. Maar hij wil desnoods verder gaan. De VVD-leider meent dat de eenzijdige Franse beslissing om geen mensen uit Irak meer in de toelatingsprocedure op te nemen, in strijd is met het Verdrag van Schengen, dat het verkeer van personen in de meeste EU-landen regelt. Letterlijk zei hij: “Als criminelen Europese landen als asielzoeker benaderen, is sprake van een groot probleem. Een Europese aanpak is dan vereist. Eenzijdige maatregelen zoals Frankrijk die treft, geven een te grote druk op ons land. Hoewel de VVD-fractie er geen voorstander van is, zal Nederland in het uiterste geval het Franse voorbeeld moeten volgen.”

Bolkestein wil dat staatssecretaris Schmitz (Justitie) de kwestie “binnen enkele weken afkaart” met Frankrijk. “Er komen elke week driehonderd mensen uit Irak ons land binnen. Daar hebben wij geen plaats voor.” Over schadelijke gevolgen voor de relatie met Frankrijk maakt hij zich geen zorgen.

In Den Haag is afwijzend gereageerd. “Dit zou het einde van het Europese streven naar harmonisatie van het asielbeleid betekenen,” aldus Kamerlid Dittrich (D66). Verhagen, Kamerlid van het CDA, deed Bolkesteins opmerkingen af als “typisch VVD; veel roepen, weinig concrete voorstellen”.

Bolkestein nam gisteravond een uitgebreid voorschot op het verkiezingsprogramma dat de VVD volgende week presenteert. Hij vindt dat de instroom van het aantal asielzoekers in de volgende regeerperiode omlaag moet naar het Europese gemiddelde. Ook de ruimte voor Ontwikkelingssamenwerking kan volgens de VVD omlaag. Bolkestein opperde een bevriezing van de huidige norm (0,8 procent van het bruto nationaal product) tot de norm van de Verenigde Naties is bereikt (0,7 procent).

De VVD-leider wil meer geld voor onder meer onderwijs en infrastructuur, maar hij kwam niet tegemoet aan het pleidooi voor een 'socialer gezicht' dat voormalig VVD-leider Wiegel vorige week hield. “Dankzij de VVD is het regeerakkoord zoals het uiteindelijk geworden is”, zo bracht Bolkestein gisteren in herinnering. “Pas een breuk in de formatie kon D66 en de PvdA overtuigen dat een concreet pakket moest worden ingevuld. Dankzij de 'hardheid' van de VVD toen, zijn er nu honingzoete resultaten.”