'Tweeverdieners eruit'; D66: minder mensen in het ziekenfonds

DEN HAAG, 14 OKT. Het totaal aantal ziekenfondsverzekerden kan fors worden verminderd. De tweeverdieners worden uit het ziekenfonds geplaatst en studenten en kleine zelfstandigen komen erin. De tweede groep is beduidend kleiner dan de eerste.

Dat stelde D66-Kamerlid Van Boxtel gisteren bij de presentatie van de nota Van Harte Beterschap over de wijzigingen van de Ziekenfondswet (ZFW). Hij noemde het “onrechtvaardig” dat in veel gevallen partners van ziekenfondsverzekerden van dezelfde voorziening gebruik kunnen maken, hoewel hun inkomen daartoe geen aanleiding geeft. Alle tweeverdieners die samen met hun partner meer verdienen dan 70.000 gulden per jaar, moeten zich voortaan particulier gaan verzekeren. Voor alleenstaanden wil D66 een inkomensgrens van 50.000 gulden hanteren, 10.000 gulden lager dan nu.

Even onrechtvaardig vindt D66 het dat er voor kleine zelfstandigen en studenten nu geen mogelijkheid bestaat om van het ziekenfonds gebruik te maken. D66 wil voor toetreding tot het ziekenfonds niet langer bepalend laten zijn of iemand inkomen uit arbeid heeft, maar hoe hoog zijn of haar belastbaar inkomen is. Mensen met een groot vermogen kunnen tot nog toe in het ziekenfonds terecht, maar vallen er alsnog buiten als D66 zijn zin krijgt.

De wijzigingen die D66 voorstelt liggen precies tussen hetgeen coalitiepartners VVD en PvdA tot nog toe hebben voorgesteld. Van Boxtel hekelde gisteren de ideologische invalshoek die beide partijen in het ziekenfondsdebat hebben ingenomen. De collectieve insteek van de PvdA, veel meer mensen in het ziekenfonds dan nu, en het volledig afschaffen van het ziekenfonds van de VVD brengen een oplossing alleen maar verder weg, meent D66. Het CDA zit op dezelfde lijn als D66 en pleit ook voor een beperkte volksverzekering.

“De belangen van de burgers zijn ondergeschikt gemaakt aan de ideologieën. Ik zou het betreuren als iedereen aan de stress van de eigen ideologie blijft vasthouden”, aldus Van Boxtel.

Van Boxtel zei verder dat D66 op den duur streeft naar één basisverzekering voor ziektekosten via het opgaan van de gemoderniseerde ZFW in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). “Daarmee wordt de wetgeving transparanter en begrijpelijker”, meent Van Boxtel. Eenzelfde soort integratiepoging - het zogenaamde plan-Simons - mislukte tijdens de vorige kabinetsperiode.