Tjernomyrdin zet Doema onder druk

MOSKOU, 14 OKT. Volgens Russische parlementariërs heeft premier Viktor Tjernomyrdin gedreigd af te treden als de Doema, de Russische Tweede Kamer, een motie van wantrouwen tegen zijn kabinet aanneemt.

De motie van wantrouwen wordt morgen door de communisten in stemming gebracht. Met zijn dreigement lijkt Tjernomyrdin de druk op de parlementariërs op te voeren. De door de communistische en nationalistische oppositie gedomineerde Doema blokkeert zijn begroting voor 1998, maar een meerderheid heeft vorige week wel ingestemd met de instelling een gezamelijke commissie om de begroting aan te passen. Dat wijst erop dat de Doema niet bereid is het conflict op de spits te drijven.

Van een aangenomen motie van wantrouwen tegen het kabinet kan evenwel een verlammende werking uitgaan. Volgens de Russische grondwet moet de Doema tweemaal binnen drie maanden zo'n motie aannemen om president Boris Jeltsin te dwingen om ofwel zijn kabinet naar huis te sturen, ofwel de Doema te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. “Ik ben niet van plan om drie maanden te wachten”, zo citeerde een parlentariër Tjernomyrdin.

Jeltsin heeft al laten doorschemeren wel wat te voelen voor ontbinding van de Doema zolang die de hervormingspolitiek blijft tegenwerken. Die dreigementen maken indruk: aan een zetel in de Doema zijn vele voorrechten verbonden. (AP, Reuter)