Televisie

'Allemaal waren wij erbij' luidde de kop van het artikel (Televisie & Radio, 7 oktober), maar volgens mij was Dirk Limburg er helemaal niet bij. Prima als het maltraiteren door de commerciëlen van aangekochte documentaires weer eens aan de kaak wordt gesteld, maar zijn randinformatie bevatte wat vreemde opvattingen.

Zo begon het medium televisie haar zegetocht niet in de jaren dertig en zeker niet in Nederland - eerste officiële uitzending 2 oktober 1951 (circa 500 tv-toestellen).

En de kroning van Elizabeth II op 2 juni 1953 kon slechts gevolgd worden op 10.000 tv-toestellen. Ergens in 1961 werd het miljoenste tv-toestel aangesloten, waardoor de macht van de tv inderdaad een aanvang kon nemen.