Teams gaan voor ministeries regels in Brussel melden

DEN HAAG, 14 OKT. Elk ministerie krijgt een eigen team dat nieuwe wetten en regelgeving met technische voorschriften in Brussel moet aanmelden. Zo hopen de ministers Wijers (Economische Zaken) en Sorgdrager (Justitie) en staatssecretaris Patijn (Buitenlandse Zaken) te voorkomen dat Nederland in gebreke blijft bij de Europese Commissie.

Dit voorjaar bleek dat Nederland vierhonderd regels en wetten niet had aangemeld in Brussel. Minister Wijers boog diep in de Tweede Kamer en bood het Nederlandse volk zijn verontschuldigingen aan voor zijn nalatigheid en die van andere ministers.

Bij het zogenoemde Securitel-arrest van het Europese Hof kwam aan het licht dat Nederland notificatie aan Brussel jarenlang heeft nagelaten. Uit intern onderzoek bleek dat ambtenaren van de verschillende ministeries niet genoeg letten op de vereisten van Europese regelgeving. Uit een onderzoek van een organisatie-adviesbureau dat daarop volgde kwam naar voren dat Nederlandse ambtenaren weinig kennis hebben van Europees recht en van verplichtingen die Nederland op zich heeft genomen als lid van de Europese Unie. Ook was niet duidelijk wie nu precies verantwoordelijk was voor de meldingen, die niet werden gedaan.

Op de ministeries komen nu speciale coördinatoren die gestationeerd worden op de afdeling juridische zaken. Het departement van Justitie, verantwoordelijk voor de kwaliteit van wetgeving, heeft voortdurend overleg met hen en de specialisten werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de secretarissen-generaal op de ministeries.

Ook zal bij wetgevingsorganisaties op ministeries door Justitie worden nagegaan of bij het ontwerpen van regel- en wetgeving geen strijdigheid met Europees- en internationaal recht is ontstaan. Justitie speelt nu al een rol bij het ontwerpen van wet- en regelgeving op de andere ministeries, maar volgens een woordvoerder wordt die taak uitgebreid.