Plannen uit program van CDA

De belangrijkste voorstellen uit het CDA-programma:

Kinderbijslag voor eerste kind hoger.

Speciale 'kindertoeslag' voor gezinnen in de bijstand.

Ouderschapsverlof langer (4,5 maanden volledig, 9 maanden part-time).

Uitbreiding kinderopvang.

Reclame weren bij kinderprogramma's op tv.

Sollicitatieplicht bijstandsouder met kinderen tot 12 jaar afschaffen.

Reparatie van Nabestaandenwet (uitkering van 30 procent van mininumloon voor alle nabestaanden).

Eén minister wordt verantwoordelijk voor het gezinsbeleid.

Aantal politie-agenten uitbreiden met 7.000 man.

Jeugd- en zedenpolitie opnieuw invoeren.

Na het jaar 2.000 geen heenzendingen wegens cellentekort.

Zwaardere straffen voor extreem hard rijden en rijden onder invloed.

Geld voor verslavingsklinieken.

Coffeeshops op termijn dicht. Op korte termijn beperking coffeeshops.

Meer personeel in ziekenhuizen- en verpleegtehuizen.

Eigen bijdragen aan ziektekosten vervangen door eigen risico van 200 gulden voor iedereen.

Ziekenfonds en particuliere verzekering worden op den duur samengevoegd.

Verplicht advies toetsingscommissie bij medisch-ethische kwesties.

Wettelijk verbod op klonen van embryo's.

Kleinere klassen in het basisonderwijs.

Leraren beter betalen.

Extra voorzieningen voor het beroepsonderwijs.

Studiefinanciering meer afhankelijk van inkomen ouder.

Leeftijdsgrens 27 jaar voor studiefinanciering vervalt.

Tempobeurs voor termijn cursusduur plus een extra jaar.

Meer geld voor armoedebestrijding. Voor mensen met een minimum-inkomen worden kosten van wonen, gezondheidszorg en belastingen gebonden aan een maximum. Alles wat daarboven komt, past de gemeentelijke sociale dienst bij.

Het huidige niveau van ontwikkelingshulp handhaven (op 0,8 procent).

Extra geld voor infrastructuur zoals de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn van Almere naar Groningen.

Schiphol wordt geprivatiseerd en mag doorgroeien.

Maximumsnelheid auto's bij scholen 30 kilometer.

Zondag als vrije dag handhaven.