Nieuw joods blad ter perse

AMSTERDAM, 14 OKT. In Amsterdam is deze week het eerste nummer verschenen van 'Joods Journaal', een tweemaandelijks blad voor “iedereen die joods georiënteerd” is. De uitgever brengt ook een blad voor de Japanse gemeenschap in Nederland en de nieuwe voetbalkrant Hattrick uit.

Volgens de uitgever, Yves M.A. Gijrath die naar zijn zeggen veel ervaring heeft op het gebied van huis-aan-huisbladen, wil het nieuwe joodse blad, dat een oplage van tienduizend exemplaren krijgt, geen concurrent zijn van het Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW), dat circa zesduizend abonnees heeft en eind september aan zijn 133ste jaargang is begonnen. “Wij brengen geen nieuws, maar leuke en ontspannen artikelen voor iedereen die zich met al wat joods is identificeert. Ook in de familiesfeer zullen we actief zijn.”

Tamarah Benima, hoofdredacteur van het Nieuw Israelietisch Weekblad, ziet het verschijnen van het Joods Journaal niet als een gevaar. Het ziet er volgens haar naar uit dat het blad niet meer dan een 'human interest'-blad wordt en geen nieuwsberichten zal brengen. “Met het NIW bereiken wij nog altijd tachtig procent van de joodse Nederlanders. De laatste jaren zijn we wat breder van opzet geworden en ons meer op jongeren gaan richten. Dat er nu nog een joods blad kan verschijnen, geeft aan hoe krachtig de joodse gemeenschap weer is geworden.”