Leraren opgeroepen te staken

ROTTERDAM, 14 OKT. De Algemene Onderwijs Bond (AOb), de grootste onderwijsvakbond, heeft leraren opgeroepen om op 5 november te staken. Volgens AOb-voorzitter, J. Tichelaar, wil “een grote, woedende groep leden staken”. De AOb wil hiermee afdwingen dat minister Ritzen (Onderwijs) zich houdt aan CAO-afspraken over salarisverhoging, die vorig jaar zijn gemaakt.

De voorzitter geeft Ritzen tot 29 oktober de tijd om een structurele loonsverhoging van 0,75 procent aan te bieden, ter compensatie van een premieverhoging van 0,75 procent die leraren sinds april betalen. Ritzen heeft Tichelaar onlangs laten weten geen geld meer te hebben voor een structurele compensatie van de premies. Die premies zijn verhoogd omdat leraren zijn overgegaan van de VUT op een flexibel pensioen.

“Die structurele compensatie van het salaris was voor ons een voorwaarde om de CAO destijds te tekenen”, aldus Tichelaar. Blijft de structurele verhoging op 29 oktober uit, dan zullen leraren staken op 5 november, zegt hij. AOB-leden waren al boos in april, aldus Tichelaar, maar zijn na de weigering begin oktober van Ritzen “woedend”. Tichelaar heeft daarom onlangs steun gevraagd van PvdA fractie-voorzitter Wallage in de Tweede Kamer. Ritzen laat weten de gesprekken op 29 oktober af te wachten.

De woede van de AOb-achterban brengt Tichelaar in verlegenheid omdat zijn bond als enige de CAO in 1996 ondertekende. De Onderwijsbonden CNV, die vaker met Ritzen botsen dan de AOb, weigerde te tekenen, omdat zij de salarisverhoging van 4,4 procent in tweeëneenhalf jaar tijd, te laag vond. Bovendien was ze het niet eens met Ritzen over de salariëring van schoolpersoneel dat geen leraar is. Enkele AOb-leden heben uit protest tegen de CAO-afspraken hun lidmaatschap opgezegd.

De Onderwijsbonden CNV vindt bovendien dat de lonen van leraren omhoog moeten, nu het salaris van gemeente-ambtenaren en waterschapspersoneel stijgt. “Leraren hebben een grote achterstand vergeleken met andere ambtenaren. Nu zij dankzij de economische groei salarisverhoging krijgen, hebben wij daar ook recht op”, aldus de CNV-woordvoerder. Ook hierover heeft de Onderwijsbonden CNV veel boze brieven ontvangen zegt hij.