Kritiek Pronk op PvdA-program

DEN HAAG, 14 OKT. Minister Pronk (PvdA) vindt het nieuwe verkiezingsprogramma van zijn partij tekortschieten op het punt van zijn eigen portefeuille - ontwikkelingssamenwerking - en het mensenrechtenbeleid.

Voor de radio zei Pronk vanmorgen het jammer te vinden dat het pleidooi uit het vorige programma om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen naar 1 procent van het bruto binnenlands product niet terugkeert in het nieuwe. “Dat vind ik wel jammer”, zei Pronk. “We hebben ons in een moeilijke positie gemanoevreerd als PvdA met dit verkiezingsprogramma, omdat we de indruk wekken dat het zo wel goed is. Maar dat is het dus niet.” De begroting van Pronk voor 1998 gaat uit van 0,8 procent.

Op het punt van het mensenrechtenbeleid verwijt Pronk de programmamakers (onder wie partijvoorzitter Adelmund, fractieleider Wallage, en minister Melkert) enige naïviteit. Het programma pleit ervoor dat Nederland meer bondgenoten zoekt bij andere landen om te voorkomen dat de Nederlandse regering in een isolement raakt, zoals in de discussie over de mensenrechten in China. Toen vervreemdde Nederland zich van enkele grote EU-lidstaten als Frankrijk, Duitsland en Italië. “Een wat naïef geformuleerde passage”, aldus Pronk. “Alsof we in de twee concreet genoemde voorbeelden Indonesië en China geen bondgenoten hebben gezocht.”

Het afgelopen weekeinde uitte oud-minister Van Thijn ook al kritiek op onderdelen van het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA. Hij noemde de aandacht in het stuk voor het asielbeleid “een beetje armetierig”. Ook vond hij de voorstellen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing tekort schieten.