Keuzegids

Wie een 'Michelingids' met kwaliteitsoordelen over het hoger onderwijs maakt, krijgt wel vaker wonderlijke kritieken. Maar zelden aten wij het zo zout als op de opiniepagina van 11 oktober.

'Ouders en studenten hebben niets aan de Keuzegids Hoger Onderwijs', staat er. Maar die stelling krijgt daarna geen enkele onderbouwing.

Het omstandig betoog van sociologe P. Huisman gaat niet over de gids maar over 'visitatiecommissies' in het hoger onderwijs: hun oordelen zouden eenzijdig en onbetrouwbaar zijn. Boeiende kritiek, waar ook wel gaten in te schieten zijn. Maar dat is hier niet het probleem.

Mij gaat het om de passage waar de Keuzegids er bijgesleept wordt. Opeens staat daar dat ouders en studenten 'niet geholpen zijn' met deze gids. Maar in het voorafgaande is niets over de gids gezegd. Dat vind ik absurd: het is als een betoog over de kwaliteit van Rijnwater, waarin terloops vernietigend wordt geoordeeld over Heinekenbier.

Visitaties zijn voor de Keuzegids inderdaad even bepalend als water voor de bierfabriek. Het is één van de grondstoffen, maar het geeft het eindproduct niet zijn eigen smaak. Smaakmakers in de gids zijn de studentenoordelen, uit een enquête die meer vraagt dan of de tentamens op tijd nagekeken worden. Ook de mate waarin het onderwijs je uitdaagt, komt aan de orde.

Over de rapporten van 'visitatiecommissies' denken we genuanceerder dan Huisman, en maken er dus op beperkte schaal in de Keuzegids gebruik van. Maar dat doen we ook met vergelijkende cijfers over de slaagkans en feiten over de arbeidsmarkt, èn met inhoudelijke informatie over opleidingen.

Al die informatie bieden wij aanstaande studenten als hulp om zelf een keus te maken. De filosofie daarbij is dat er over de selectie en weging van criteria altijd discussie zal blijven, en dat een algemeende aanvaarde 'ranking' van opleidingen onbestaanbaar is. Daarom geven wij, behalve ranglijsten, juist ook informatie over de sterke en zwakke dimensies van elke opleiding. Zodat ieder zijn eigen weging kan maken.

Kortom: wie wil oordelen over de Keuzegids, moet hem toch eerst maar eens lezen.