'Kerkelijk huwelijk is geen burgerzaak'

ROTTERDAM, 14 OKT. De kerkelijke rechtbank in Roermond vindt dat de burgerlijke rechter zich niet mag bemoeien met de procedures van het kerkelijk huwelijk. Dat bleek gisteren voor de rechtbank in Roermond in een kort geding dat mevrouw C. Heuvelmans-Schins had aangespannen tegen de kerkelijke rechtbank en psychiater H. Bausch.

De rk-kerk beroept zich op de vrijhied van godsdienst, zoals vastgelegd in het Europese verdrag van de rechten van de mens. Heuvelmans-Schins eist eerherstel en een schadevergoeding omdat psychiater Bausch een psychiatrisch rapport voor de kerkelijke rechtbank heeft opgesteld, zonder Heuvelmans-Schins te hebben gezien of gesproken. De psychiater is daarvoor veroordeeld door het medisch tuchtcollege tot een geldboete. Het rapport van psychiater Bausch is gebruikt bij een kerkelijke rechtszaak tot ongeldigheidsverklaring van het huwelijk van Heuvelmans-Schins en haar voormalige echtgenoot Op het Veld. In het rapport wordt Heuvelmans omschreven als labiel en neurotisch. De kerkelijke rechtbank had het rapport nooit mogen laten opstellen en gebruiken bij de ongeldigheidsverklaring van het kerkelijk huwelijk, vindt de advocaat F. Mulders van Heuvelmans-Schins.

Advocaat E. Wagemakers van de kerkelijke rechtbank Roermond stelt dat psychiater Bausch de vrije keus had om wel of geen advies op te stellen. “De kerkelijke rechtbank in Roermond heeft het advies van psychiater Bausch niet opgevolgd. In Roermond is het huwelijk niet ongeldig verklaard.” Nadat de kerkelijke rechtbank in Roermond het huwelijk geldig verklaarde, heeft de ex-man de ontbinding van het huwelijk voorgelegd aan de kerkelijke rechtbanken van de aartsbisdommen Utrecht en Munster. Zij verklaarden het huwelijk ongeldig omdat Heuvelmans-Schins niet in staat zou zijn geweest het ja-woord te geven.

Mulders zegt dat de kerkelijke rechtbank in Roermond toch “grote delen” van het rapport in haar vonnis heeft opgenomen. Hij heeft niet het bisdom Roermond gedaagd, maar de rk-kerk. “De RK-kerk kan je overal dagen en we hebben het bisdom Roermond gedaagd omdat het daar is begonnen.” Uitspraak 23 oktober.