Implantaten

Het artikel van Dido Michielsen op de Achterpagina van NRC Handelsblad 24 september bevat enkele storende onvolkomenheden. In de eerste plaats de titel: 'Na tien jaar een nieuwe borst.' Wanneer een patiënt geen last van implantaten ondervindt, noch klachten die enigerlei verband ermee hebben of wensen omtrent correctie, dan is operatie niet geïndiceerd. Het is mijns inziens onethisch patiënten te onderwerpen aan de risico's die elke operatie nu eenmaal met zich meedraagt, alleen omdat een implantaat tien tot vijftien jaar aanwezig is.

Protheses gemaakt van soja-olie bestaan niet. Alle mogelijke implantaten voor borstvergroting en reconstructie bestaan uit een siliconenomhulsel, waarvan de vulling wél varieert. Deze kan inderdaad bestaan uit soja-olie, maar ook uit diverse soorten siliconengel, waarvan de modernste absoluut veilig zijn en niet door de wand diffunderen ('lekken').

De foto bij het artikel toont een type implantaat dat sterk is verouderd en nog slechts door minder dan 10 procent van de Nederlandse plastisch chirurgen wordt gebruikt, afgaande op gegevens van de Nederlandse registratie van borstimplantaten. Veruit de meeste implantaten hebben een ruw oppervlak, waarmee het oude probleem van kapselvorming bijna niet meer voorkomt.