Historische handdruk van Blair en Adams

BELFAST, 14 OKT. Tony Blair heeft gisteren in Belfast de hand geschud van Gerry Adams tijdens de eerste ontmoeting van een Britse premier met een leider van Sinn Fein sinds 1921.

De controversiële ontmoeting met het hoofd van Sinn Fein, de politieke tak van de IRA, maakte scherpe kritiek los bij protestantse leiders en bij burgers, toen Blair zich na afloop op straat begaf. Zij maakten hem uit voor “verrader”.

Blair sprak ook met de zeven andere leiders die betrokken zijn bij het vredesproces in Noord-Ierland. Na afloop verdedigde hij zijn beslissing om Adams te ontmoeten in Stormont Castle, de plaats van het vredesoverleg. “We kunnen doorgaan met de haat en de wanhoop en het moorden, mensen behandelend alsof ze geen deel uitmaken van de menselijkheid, of we kunnen proberen onze verschillen op te lossen door onderhandelingen, discussie en debat”, zei Blair tegen verslaggevers. “Dus dat is belangrijk, of ik nu Gerry Adams, de loyalistische mensen [pro-Britse protestanten] of iemand anders ontmoet.”

Britse regeringsfunctionarissen vertelden dat Blair tegen de leiders van Sinn Fein had gezegd zij en andere deelnemers aan het vredesproces de kans van hun leven hebben om geschiedenis te schrijven. “Als we de kans nu niet grijpen, krijgen we die misschien in mijn leven niet nog een keer”, zei Blair volgens medewerkers tegen Adams. Zij zeiden tevens dat Blair erg bemoedigd was door de gesprekken.

Na zijn ontmoetingen stuitte Blair op felle protesten toen hij een protestantse buurt in Oost-Belfast bezocht. Politie- en veiligheidsmensen moesten hem een bank binnenleiden toen een vijandige en scheldende menigte hem belaagde. Een vrouw wierp een rubberen handschoen naar Blair, die hem op de borst raakte. Andere vrouwen droegen rubberen handschoenen en riepen: “Je hebt de hand van een moordenaar geschud”.

Adams relativeerde de historische handdruk die plaatshad buiten het bereik van de camera's. “Ik heb van veel mensen de handen geschud”, zei Adams tegen verslaggevers. Hij onderstreepte dat hij blijft streven naar een verenigd Ierland, een doel waar de protestantse meerderheid fel tegen is. “Wij willen een verenigd Ierland zien, we willen dat hij [Blair] de premier is die dat tot stand brengt en inderdaad, zoals ik tegen hem zei, we willen dat hij de laatste Britse premier met jurisdictie in Ierland is.”

De laatste Britse premier die de hand schudde van een Ierse republikeinse leider was David Lloyd George, die in 1921 met Eamon de Valera and Michael Collins onderhandelde, wat leidde tot de opdeling van Ierland. Ken Maginnis, veiligheidswoordvoerder voor de Ulster unionististishe partij, de belangrijkste pro-Britse protestantse groep, hekelde Blairs ontmoeting met “terroristen als Gerry Adams”. (Reuter, AP)