Geweld

Wim Schriks zou groot gelijk hebben met zijn brief van 7 oktober, als ik inderdaad het gebruik van geweld had gepropageerd. NRC-lezers zouden dit kunnen veronderstellen, omdat NRC Handelsblad van 30 september als mijn mening weergeeft dat 'CDA-leden maar moesten worden afgeschoten'.

Dat is echter een onjuiste weergave van mijn woorden. Ik heb, naar aanleiding van een voorstel van het CDA om de lijst met vrij te bejagen dieren in de Flora- en Faunawet uit te breiden, letterlijk gezegd: 'Vrijwel alle in Nederland verblijvende grofwildsoorten worden nu aan de te bejagen dieren toegevoegd, eindigend bij het damhert. Ik zou daar graag het CDA achter zien staan, omdat dit politiek gezien een vrij grove wildsoort blijkt te zijn'. Ik doelde hierbij voor de goede verstaander op de komende verkiezingen, dus op 'de jacht' naar de gunst van de kiezer. Ik hoop niet dat iemand denkt dat ik werkelijk doelde op het gebruik van geweld. Zo zit ik niet in elkaar.