EU vreest stijgend budgettekort Italië

BRUSSEL, 14 OKT. Italië zal ook dit jaar voldoen aan de eis van de Economische en Monetaire Unie van een begrotingstekort van maximaal drie procent van het bruto binnenlands product. Maar het is zeer onzeker of het deze norm voor deelname aan de Europese gemeenschappelijke munt, de euro, volgend jaar weer zal halen.

Dit schrijft de Europese Commissie in het vanmiddag gepubliceerde najaarsoverzicht van de economie van de Europese Unie. De commissie houdt voor Italië voor 1998 rekening met een tekort van 3,7 procent. De commissie vindt de toekomst van de Italiaanse economie als gevolg van de onzekere politieke situatie in het land moeilijk te beoordelen.

Frankrijk en Griekenland zullen dit jaar als enige lidstaten van de Europese Unie niet voldoen aan de drie procentsnorm. Frankrijk overschrijdt de norm echter slechts met 0,1 procent en zal volgens de commissie volgend jaar wel aan deze EMU-eis voldoen. Nederland komt dit jaar op 2,1 procent.

Volgend jaar mei moeten de Europese regeringsleiders besluiten welke landen aan de euro kunnen meedoen. Zij zullen daarbij de economische resultaten over 1997 en de aanvaarde begrotingen voor 1998 als uitgangspunt nemen.

De overheidsschuld zal gemiddeld in de Europese Unie dalen van 73 procent in 1996 tot 72,4 procent van het bruto binnenlands product dit jaar. De EMU-norm is maximaal zestig procent. Hieraan voldoen Frankrijk, Luxemburg, Finland en Groot-Brittannië. Verwacht wordt dat Ierland en Denemarken deze norm de komende twee jaar ook zullen halen. Duitsland is de enige lidstaat van de Europese Unie waar de overheidsschuld volgens de commissie dit jaar stijgt, van 60,4 procent vorig jaar tot 61,8 procent in 1997. Voor Nederland verwacht de commissie een daling van 77,2 procent in 1996 tot 73,4 procent dit jaar.

De Europese Commissie verwacht dat de werkgelegenheid in de EU in alle lidstaten flink zal stijgen, behalve in Duitsland en Zweden. Gemiddeld wordt de stijging dit jaar 0,5 procent (700.000 banen), in 1998 0,75 procent (1,3 miljoen banen) en in 1999 1,25 procent (1,8 miljoen banen). De werkloosheid, die mede wordt bepaald door de groei van de arbeidsmarkt, zal in de EU dalen van 11 procent in 1996 tot 9,7 procent in 1999.

De Commissie heeft de verwachtingen over de economische groei sinds het afgelopen voorjaar met 0,2 procent naar boven bijgesteld. Dit jaar wordt een groei verwacht van 2,6 procent en volgend jaar van drie procent. De inflatie zal volgens de commissie iets stijgen, van 2,1 procent dit jaar tot 2,2 procent in 1998. De groei van de investeringen neemt toe van 2,6 procent in 1997 tot 4,7 procent in 1998. De uitvoer stijgt, mede door de dollarkoers, dit jaar met 8,5 procent en volgend jaar met 7,5 procent.