dr. G. Puchinger

Het Princeton Theological Seminary in New Jersey, Verenigde Staten, heeft de eerste Abraham Kuyper Prize toegekend aan de Nederlandse historicus dr. G. Puchinger. Hij krijgt de prijs wegens zijn grote verdiensten voor de bevordering van de protestantse theologie en levensbeschouwing.

Puchinger, van 1971 tot 1986 hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de VU, heeft veel geschreven over Kuyper. Het Princeton Theological Seminary is een van de oudste theologische instellingen van de Verenigde Staten. De prijs is ingesteld naar aanleiding van het feit dat het in 1998 honderd jaar geleden is dat de Nederlandse theoloog en staatsman Kuyper Princeton bezocht.