De Grave: pensioen voor hele personeel

ROTTERDAM, 14 OKT. Bedrijven moeten hun pensioenregeling voortaan voor alle werknemers in de organisatie openstellen. Met dat voorstel wil staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) bereiken dat ook werknemers met flexibele contracten in staat worden gesteld aanvullend pensioen op te bouwen.

De Grave wil geen wettelijke pensioenplicht invoeren, zo liet hij de Tweede Kamer gisteren weten. Nu mogen bedrijven nog zelf bepalen of ze hun personeel een regeling voor aanvullend pensioen aanbieden. De staatssecretaris wil op korte termijn met de sociale partners (vakcentrales en werkgeversorganisaties) overleggen op welke manier de zogeheten 'flexwerkers' toegang tot het pensioenfonds kunnen krijgen.

Hoewel uit recent onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) blijkt dat het percentage werknemers met een aanvullende pensioenregeling (boven de AOW) sinds 1985 is opgelopen van 82 naar 91 procent, is De Grave nog niet tevreden. Uit het SER-onderzoek komt naar voren dat vooral flexwerkers buitengesloten worden van aanvullende-pensioenregelingen. De afgelopen jaren is juist deze groep werknemers sterk gestegen. Daarbij gaat het om uitzendkrachten, maar ook om werknemers die op een halfjaar- of jaarcontract worden aangenomen.

De Grave wil in de Pensioen- en Spaarfondsenwet laten opnemen dat een pensioenregeling open moet staan voor iedereen die in dienst is van de onderneming. Het gebruik van wachttijden, dat vooral nadelig is voor flexibele krachten, moet sterk worden beperkt. De Grave zal de Tweede Kamer medio volgend jaar laten weten wat hij voor deze werknemers denkt te kunnen doen.