CDA wil twee miljard extra voor gezinnen

DEN HAAG, 14 OKT. Het CDA wil in de komende kabinetsperiode twee miljard gulden extra besteden aan maatregelen die gunstig zijn voor gezinnen. Uiteindelijk moet de overheid bij gezinnen met een inkomen op minimumniveau tachtig procent van de kosten voor kinderen betalen.

Dat staat in het ontwerp-verkiezingsprogramma Samen leven doe je niet alleen dat de partij vanmorgen presenteerde. “Het marktdenken voorbij”, omschreef lijsttrekker De Hoop Scheffer het programma. “Wij stellen de persoon centraal. Niet als individu, maar als iemand die alleen tot zijn recht kan komen in relatie met anderen, in het gezin, op school en op de sportvereniging.”

Het programma gaat uit van een behoedzame economische groei van twee procent per jaar en streeft naar een financieringstekort van één procent in 2002. In dat scenario wil het CDA voor 7,35 miljard gulden bezuinigen om een vergelijkbaar bedrag (7,6 miljard) te kunnen besteden aan nieuwe prioriteiten. Het meest concreet is het programma over het gezin. Zo moet het wettelijk (onbetaald) ouderschapsverlof worden verlengd van drie maanden naar viereneenhalve maand, dan wel negen maanden indien het in deeltijd wordt opgenomen. Voor ouders die langer willen uittreden, moet een terugkeerregeling komen. Ook wil het CDA een 'calamiteitenverlof' op grond waarvan werknemers aanspraak kunnen maken op een aantal onbetaalde vrije dagen voor opvang van zieke gezinsleden. De sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot twaalf jaar wordt afgeschaft. Een tweede hoofdthema van het CDA-program is het oplossen van knelpunten in de publieke sector. De partij wil 1,6 miljard gulden extra voor de gezondheidszorg, 1,25 miljard voor het onderwijs en 1 miljard extra voor meer veiligheid (7.000 agenten) op straat.

Het CDA probeert zich te onderscheiden van de paarse coalitie door te pleiten voor een kleinschaligere, kindvriendelijker samenleving. Nadat De Hoop Scheffer erop had gewezen dat de kiezer niet op paars kan stemmen maar alleen op partijen, zei hij: “Het CDA is niet de partij die alles verwacht van de overheid, niet de partij die alles verwacht van de markt, maar de partij van de samenleving.” Het CDA kiest voor een “normerende overheid, die grenzen stelt en deze ook handhaaft”. Dat betekent onder meer sluiting van coffeeshops.