Wolters Kluwer is resultaat vele fusies

ROTTERDAM, 13 OKT. Evenals Reed Elsevier is ook het huidige Wolters Kluwer het sluitstuk van een rij fusies. Feitelijk heeft Wolters Kluwer haar huidige vorm zelfs te danken aan Elsevier: in een reactie op het vijandige overnamebod van Elsevier op Kluwer in de zomer van 1987 besloten Kluwer en Wolter Samsom samen te gaan.

Wolters Kluwer is een uitgeverij van professionele en educatieve uitgaven, die actief is in 25 landen. De belangrijkste activiteiten zijn uitgaven op het gebied van rechten en fiscus (46 procent van de omzet) en beroeps- en bedrijfsinformatie (23 procent). Daarnaast heeft het concern wetenschappelijke uitgaven. Veel schoolboeken komen van Wolters Kluwer vandaan.

Voor Wolters Kluwer was 1997 al goed begonnen. De netto winst steeg in het eerste half jaar met 20,8 procent tot 244 miljoen gulden, terwijl het concern was uitgegaan van een winstgroei van 15 procent. Over heel 1996 behaalde Wolters Kluwer een omzet van 4,3 miljard gulden, met een winst van 479 miljoen. Het aantal medewerkers bedroeg vorig jaar 13.768.

Evenals Elsevier probeert ook Wolters Kluwer een deel van de groei via acquisities te bereiken. Grootste klapper van de afgelopen jaren was de overname in 1995 van de Amerikaanse uitgeverij CCH, voor een bedrag van circa 3 miljard gulden. CCH is gespecialiseerd in uitgaven op het gebied van informatica.

Wolters Kluwer is de laatste tien jaar sterk gegroeid. Zo steeg de omzet tussen 1987 en 1996 van 1,6 miljard naar 4,3 miljard gulden. Ook boekte het concern duidelijk profijt van de jacht op hogere marges: in 1987 bedroeg het bedrijfsresultaat 173 miljoen, in 1996 een veelvoud hiervan, 927 miljoen. De marge, uitgedrukt als bedrijfsresultaat als percentage van de omzet verdubbelde tussen 1987 en 1996 van 10,5 naar 21,5 procent. Het aantal werknemers verdubbelde in die periode ook bijna, van iets minder dan 8.000 in 1987 naar bijna 15.000.

Alleen al dit jaar nam de Nederlandse uitgever bedrijven over in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje.

In Nederland nam het concern onlangs een meerderheidsbelang in JobNews, een vacaturebank op Internet.

Wolters Kluwer haalt een vijfde van de omzet uit elektronische uitgaven.