Van Thijn kritisch over partij

DEN HAAG, 13 OKT. Het vooraanstaand PvdA-lid E. van Thijn heeft flinke kritiek op het ontwerp-verkiezingsprogramma van zijn partij. De aandacht voor asielbeleid noemt hij “een beetje armetierig”. Met betrekking tot de paragrafen over openbaar bestuur signaleert Van Thijn “een ware kaalslag”.

In Vlugschrift, een partijblad dat elk weekeinde wordt gefaxt aan 'sympathisanten en critici', zegt Van Thijn: “Er heeft een ware kaalslag plaatsgevonden in de bestuurlijke vernieuwingsagenda van de PvdA. Alleen de gekozen burgemeester heeft dit overleefd. Er wordt niets gezegd over bijvoorbeeld het referendum. Dat betreur ik. (...) De PvdA mist een opgelegde kans om de discussie over de civil society naar zich toe te trekken. Het programma staat vol met nostalgische verlangens naar het maatschappelijk middenveld, terwijl het gaat om onafhankelijke burgers die zich ook buiten de politiek om willen inzetten voor de publieke zaak.”

De oud-minister van Binnenlandse Zaken, gewezen fractieleider en voormalig burgemeester van Amsterdam is ook ontevreden over de zijns inziens gebrekkige aandacht voor het immigratiebeleid. “Een beetje armetierig”, zegt hij. “Het is vreemd dat een van de belangrijkste discussies op de achtergrond van de verkiezingscampagne zo weinig aan bod komt. Tegen de hardvochtige koers die de VVD onlangs presenteerde, moet je een stevig humanitair geluid laten doorklinken. Het programma constateert dat er in de Tweede Kamer geen meerderheid te verkrijgen is voor versoepeling van de witte-illegalenregeling. De PvdA moet zich daar niet bij neerleggen: misschien biedt het socialere gezicht van de nieuwe CDA-lijst enig perspectief op gunstiger politieke verhoudingen.”

Van Thijn toonde zich afgelopen zomer ook al kritisch over zijn partij, die volgens hem meer moest doen om de 'witte illegaal' Gümüs in Nederland te houden. Zijn dreigement om de partij te verlaten maakte Van Thijn echter niet waar. Vooral niet, zo schreef Van Thijn zelf in Het Parool, omdat Gümüs en betrokken actievoerders hem uitdrukkelijk hadden gevraagd actief PvdA-lid te blijven.

In een reactie op de kritiek laat fractievoorzitter Wallage, een van de drie belangrijkste auteurs van het programma, weten dat iedereen in de PvdA zijn ideeën naar voren kan brengen. Uiteindelijk zal het partijcongres de definitieve tekst vaststellen.