'Melkreclame is misleidend'

AMSTERDAM, 13 OKT. De productie van melk is niet schoon en milieuvriendelijk en dus is het tv-spotje van zuivelorganisatie Coberco misleidend. Dat vinden de milieuorganisaties Milieudefensie en de stichting Natuur en Milieu, die een klacht hebben ingediend bij de Reclamecodecommissie.

In het reclamespotje wil Coberco overbrengen dat zuivelproducten schoon worden geproduceerd. Dat gebeurt door het tonen van Coberco-melkpakken in een groene wei. De termen “de zware industrie”, “het vliegverkeer” en “luchtvervuiling” worden genoemd. Volgens de critici suggereert Coberco hiermee dat verkeer en industrie de grootste milieuvervuilers zijn, terwijl de landbouw dat juist is. “Die is de grootste verzuurder, waarvan de melkveehouderij het grootste aandeel heeft.”