INTERNATIONALE SPECTATOR

Zonder diplomatie zou in het internationale verkeer de wet van de jungle gelden. De diplomatieke machinerie is het communicatiesysteem van de internationale statensamenleving. Dat schrijft Jan Melissen, verbonden aan het Center for Diplomacy aan de Universiteit van Leicester, in het jongste nummer van de Internationale Spectator, dat voor een groot deel gewijd is aan de diplomatie.

Diplomaten hebben in de loop der geschiedenis geleidelijk een andere rol gekregen, legt Rik Colsaet, voormalig adjunct-kabinetschef van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, uit in een historisch exposé. Zoals met het einde van het heilige Roomse rijk de religie haar betekenis als integrerend element verloor in de internationale betrekkingen en vervangen werd door het primaat van het nationaal belang, zo maakt in deze eeuw de pure interstatelijke diplomatie plaats voor de multilatere diplomatie. Oud-ambassadeur J.H. Meesman verzucht dat de politiek zich weinig van de adviezen van de Nederlandse diplomaten aantrekt. Oud-minister Stemerdink mist de erkenning dat Nederland op het gebied van de internationale politiek geen belangrijke rol meer speelt. Hij bepleit omvorming van ambassades in handelsmissies.