Belgische politieagenten tegen hervormingen

BRUSSEL, 13 OKT. Naar schatting tweeduizend Belgische politieagenten en rechters hebben gisteren in Brussel gedemonstreerd tegen de hervorming van de politie die vorige week door de regering was aangekondigd. Volgens hen wordt België door de nieuwe politieorganisatie 'een ware politiestaat'.

Het 'Gemeenschappelijk vakbondsfront magistratuur en politiediensten', dat het protest had georganiseerd, had op veel meer deelnemers aan de betoging gerekend.

De betogers beschouwen de voorgestelde hervorming als een machtsgreep van de rijkswacht, die op het ogenblik zowel op landelijk als op plaatselijk niveau functioneert. Volgens de regeringsplannen moet er één landelijke politie komen. Op lokaal niveau moeten gemeentepolitie en afdelingen van de landelijke politie met elkaar samenwerken.

Aan de demonstratie namen zeer uiteenlopende groepen deel. Zo waren er leden van de gerechtelijke politie, die niet willen dat hun korps opgaat in een nieuwe landelijke politieorganisatie.

Hun hoogste baas, commissaris-generaal Christian de Vroom, liep ook mee. Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft onlangs een vergeefse poging gedaan om hem naar een andere functie over te plaatsen nadat ernstige kritiek was gerezen op de manier waarop hij de gerechtelijke politie leidt.

Aan de demonstratie namen ook agenten van de gemeentepolitie deel. Zij menen dat de generale staf van de huidige rijkswacht ervoor zal zorgen dat de gemeentepolitie een tweederangs korps wordt.

Tussen de demonstranten liepen ook rijkswachters die hun eigen korps ervan beschuldigden door een strakke organisatie niet open te staan voor kritiek.

Demonstrerende rechters en ook de ouders van het vermoorde meisje Mélissa Russo betoogden dat de affaire-Dutroux heeft getoond wat er allemaal verkeerd gaat met een politieorganisatie als de huidige rijkswacht.