Ambassade in India staakt hulpproject

NEW DELHI, 13 OKT. De Nederlandse ambassade in New Delhi heeft het contract met een grote Indiase hulporganisatie opgezegd op grond van “twijfelachtige uitgaven”.

De Programme Support Unit (PSU), die op het platteland in de deelstaat Uttar Pradesh voorlichting geeft over drinkwatergebruik, kan uitgaven ter waarde van 13 miljoen rupees (circa 700.000 gulden) onvoldoende verantwoorden naar de smaak van de ambassade.

De PSU gold lange tijd als een van de meest doelmatige organisaties in India die steun ontvingen van Nederland. Twee jaar geleden leidde de PSU een Tweede-Kamerdelegatie onder leiding van Piet Bukman langs enkele dorpen in Uttar Pradesh om te laten zien hoe goed de drinkwaterprojecten mede dankzij Nederlandse steun en de PSU van de grond waren gekomen. Ook consultants van het Nederlandse bureau DHV, die de projecten van de PSU van tijd tot tijd doorlichtten, waren tot voor kort vol lof over de organisatie.

Afgezien van Suriname en de Nederlandse Antillen krijgt geen ontwikkelingsland meer steun uit Nederland dan India. In 1996 verstrekte Nederland voor 158 miljoen gulden hulp aan India. Ontwikkelingssamenwerking had in totaal voor de samenwerking met de PSU 4,5 miljoen gulden uitgetrokken, een bedrag dat zou moeten worden uitgesmeerd over een periode van enkele jaren.

Hoewel nog niet geheel vaststaat dat er sprake is van fraude, zijn daar al geruime tijd aanwijzingen voor. Zo probeerde de leider van de PSU, dr Jatin De, de salarissen van mensen die bij twee projecten tegelijk werden ingezet, twee keer te declareren. Ook was de ambassade ontstemd over hoge uitgaven voor een niet afgesproken modernisering van het kantoor in de stad Lucknow. Bovendien maakte de leider van de PSU, dr Jatin De, er een gewoonte van auto's en andere waardevolle voorwerpen op eigen titel aan te schaffen en niet op die van de PSU, zoals de regel is.