Website

Humo is het enige onafhankelijke Nederlandstalige weekblad over radio en televisie. Het verschijnt mondjesmaat in Nederland, omdat de radio- en tv-gegevens die erin staan auteursrechtelijk worden beschermd binnen de Nederlandse grenzen.

Dat is jammer, want het blad biedt sinds jaar en dag meer dan alleen een overzicht van de programmagegevens. In Humo worden zowel de Belgische als Nederlandse maatschappelijke en culturele actualiteiten op een speelse wijze op de voet gevolgd.

Het aardige van Humo is, dat het een combinatie vormt van degelijke interviews, reportages en onderzoeksjournalistiek en een vorm van geestigheid die de doorgaans zware, op de eigen parochie gerichte Nederlandse programammabladen ontberen.

Humo is nu ook op Internet te raadplegen, op een site die op een vernuftige en geestige wijze is verluchtigd door de tekenaar Kamagurka. Op de Humo-site, 'The Wild Site', bestaat de mogelijkheid tot 'chatten', er is een link naar alle culturele evenementen van de week bij 'De Avonden' en men kan bij 'Pardon?' reageren op het gebodene. Het bijzondere van de site is de combinatie van elementaire vormgeving en een nonchalant-sympathieke wijze van benadering van het lezerspubliek - zoals te doen gebruikelijk in het blad. De site is in ontwikkeling, wat blijkt uit de gesloten afdeling 'Bij Bert en Bobje' van Kamagurka. Jammer is dat de Humo-site (vooralsnog?)

een uithangbord vormt van wat in het blad is te lezen, zonder toegang te bieden tot de integrale artikelen. De aantrekkelijke aankondigingen van de artikelen smaken naar meer. (www.humo.be/home.htm)