Vrachtbrieven El Al

Het is onbegrijpelijk dat, voor zover ik weet, bij het onderzoek naar de vrachtbrieven van het El Al-vliegtuig, noch in de media, noch in de Tweede Kamer is gewezen op de conventie van Chicago uit 1944.

Dit verdrag, dat beschouwd kan worden als een soort constitutie waarop alle internationale regelgeving betreffende de burgerluchtvaart is gebaseerd, bevat een artikel 35 dat gaat over 'cargo restrictions'. Dat begint aldus: “(a) No munitions of war or implements of war may be carried in or above the territory of a State in aircraft engaged in international navigation, except by permission of such State [...]”.

Als dan op de voorpagina van NRC Handelsblad van 6 oktober staat: “Justitie heeft vastgesteld dat er niets strafbaars is gebeurd, maar zegt in hetzelfde proces verbaal dat men een deel van de papieren en tevens de samenstelling van duizenden kilo's vracht niet heeft kunnen achterhalen”, is dat een contradictio in terminis. Immers men kan niets vaststellen indien men geen gegevens heeft. En bovenstaand conventie-artikel geeft al aan dat er sprake kan zijn van een overtreding van het verdrag.

Het kan ook zijn dat Israel wel degelijk om toestemming heeft gevraagd bij de Nederlandse regering. In welk geval de regering op de hoogte moet zijn van het vervoer van militaire goederen.

Het is mij bekend dat dit artikel 35 herhaaldelijk aan de laars wordt gelapt door luchtvaartmaatschappijen en landen (misschien is 'gedoogd' een modernere uitdrukking voor het eenzijdig opzij zetten van de wet). Maar dan mag de regering er nog steeds niet omheen draaien.

Overigens heeft de internationale vliegersvereniging er jarenlang tevergeefs voor gepleit om de lijst met gevaarlijke stoffen aan boord van vliegtuigen te vermelden op het officiële vliegplan (flightplan).

De reden daarvoor is dat het van groot belang moet worden geacht dat bij een ongeluk onmiddellijk bekend moet zijn of en zo ja, welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zodat bij de reddingswerkers niet nog meer onnodige slachtoffers vallen. Dit 'flightplan' wordt vóór de vlucht verzonden aan alle landen die overgevlogen worden.

Dit pleidooi heeft het nimmer gehaald en dat is onverantwoordelijk.