Victorians

In zijn artikel 'Hypocrisie als deugd' (Z 27/9) bespreekt Dick Wittenberg het boek 'The British Century', waarvan Auteur Brian Moynahan zelf zegt dat hij daarin strooit met originele ideeën.

Origineel is het misschien wel om te schrijven dat Lytton Strachey in zijn 'Eminent Victorians' niet beperkt was door 'vermoeiende overwegingen over waarheidsgehalte en rechtvaardigheid van zijn portretten'. Maar is het ook waar en rechtvaardig? Lytton Strachey, zegt Dick Wittenberg, 'veegde de vloer aan met tal van negentiende-eeuwse helden en hij noemt daarbij Rhodes en Baden Powell. In mijn exemplaar van 'Eminent Victorians' komen bovengenoemde helden echter niet voor.

    • H. de Sitter-Koops