Van Bommel (2)

Met belangstelling las ik het interview met Abdulwahid (Wouter) van Bommel (Z 27/9). Ik vond het boeiend wat van zijn achtergrond te vernemen. Kennelijk heeft hij in zijn jeugd kennis kunnen nemen van hervormde en rooms-katholieke ideeën, maar of hij helemaal door heeft gekregen wat het christelijke geloof precies behelst, vraag ik me toch af.

Hoe komt het toch dat er van die stereotiepe vooroordelen bestaan, als zou het christendom lustvijandig zijn? In de Bijbel komen allerlei verhalen voor die het tegendeel bewijzen. Denk eens aan het Hooglied, een loflied op de - ook lichamelijke - liefde tussen man en vrouw. God zelf heeft de mens geschapen met al zijn hoedanigheden. Wat de mensen er van gemaakt hebben en hoe de liefde is verworden, is een totaal andere zaak. Daar moet je de geschiedenis van de mensheid maar voor induiken.

Waar ik nooit zo over hoor klaroenen, maar wat mij als vrouw zo tegenstaat in de islam, is hun verbijsterende toekomstvisie; de goede moslim wordt een paradijs beloofd, waar de jonge maagden hem als gebraden duiven in de mond vliegen en ter beschikking staan voor het bevredigen van een kennelijk onverzadigbare behoefte aan seks. Of dat zo paradijselijk zou zijn voor de kennelijk eeuwig maagd blijvende vrouwen, is voor mij geen vraag. Ik vind dat echt zeer verwerpelijke en grote onzin. De God van de Bijbel belooft ons gelukkig iets anders.

Van het nieuwe lichaam dat ons gegeven wordt, kunnen we ons geen voorstelling maken en dat is misschien maar goed ook. Als je er ons beperkt menselijk - of alleen mannelijk? - verstand op loslaat kom je op heel rare ideeën uit. Of daar de lustgevoelens nog bij horen betwijfel ik, maar zeker weten doe ik het niet. Het is voor mij ook niet zo belangrijk. Dat het alles zal overtreffen wat we nu kennen, staat wél vast.