Telefonische verkoop

De reactie van consumenten tegen het groeiend gebruik van call centres neemt toe. Steeds vaker en vooral op tijden dat gezinnen aan tafel worden geacht proberen telefonische verkopers, vragenstellers en bemiddelaars hun diensten te slijten. Van de 6,5 miljoen aansluitingen heeft inmiddels 23 procent een 'geheim' nummer.

Ook laten steeds meer consumenten zich registreren op de 'negatieve' lijst van de Branche-organisatie van Direct Marketting. Via het telefoonnummer 0800-0224666 kan men telemarketeers verzoeken de eigen telefoon voorbij te gaan. Het aantal 'weigeraars' is dit jaar gestegen van 16.000 tot 35.000.