Tandheelkunde

'Hoed u voor de tandarts', lijkt prof.dr. R. Schaub te willen zeggen bij zijn aanstelling als hoogleraar in de tandheelkundige zorgverlening aan de Rijksuniversiteit van Groningen ('Halfjaarlijke controle van gebit dient geen doel', 1 oktober).

Om zijn pupillen te promoten wilde hij wellicht ook nog wel kwijt dat mondhygiënisten beter, betrouwbaarder en goedkoper zijn. “Tandartsen hebben de neiging altijd wel iets te doen, ook al is het niet nodig, en dat kan schadelijk zijn.”

Dit zijn treurige uitlatingen, die tegelijkertijd beschamend zijn voor het niveau van het hoogleraarschap. In de eerste plaats zijn de publieke uitspraken zodanig ongenuanceerd, dat iedere tandarts zich aangesproken zou kunnen voelen en in de tweede plaats zo onverstandig, omdat de tandarts nu misschien uit angst voor verdenkingen 'gaatjes' laat zitten.

Je zult als tandarts een drukke praktijk hebben met allemaal patiënten die om uitleg vragen. Het is maar beter om deze patiënten eerst maar naar Groningen of Den Haag te sturen, want daar schijnen ze het allemaal zo goed te weten.

Professor Schaub heeft met dit soort uitspraken te kennen gegeven geen achting te hebben voor het beroep van tandarts. Van een hoogleraar in de tandheelkundige zorg mag je meer wijsheid en respect verwachten. Zonder dat is er weinig hoop op een juiste attitude van zijn zorgverleners in spe.