STUDIEFINANCIERING

In de bijlage W&O van 4 oktober pleit Wilt Idema voor terugkeer naar het oude stelsel van studiefinanciering. Mijn vrouw en ik zijn een slag ouder dan Idema en onze twee kinderen studeerden in de beste dagen van dat oude stelsel.

Wij betaalden dus hun kosten van studie en levensonderhoud. Maar op onze beurt profiteerden wij van een gouden stelsel van kinderbijslag en kinderaftrek. Een studerend kind telde voor twee en een buitenshuis studerend kind voor drie en zo hadden we een paar jaar fiscaal zes kinderen. Het gevolg was dat we nauwelijks belasting betaalden. Er was dus ook toen geen sprake van dat ouders alle kosten van hun studerende kinderen zelf betaalden, ook welgestelde ouders niet.

Tegelijk met de invoering van de studietoelage voor de volwassen student zelf werd het studerende kind als bijslag- en aftrekpost voor de ouders afgeschaft. Zo werd onder de vlag van de verzelfstandiging van de student een mooie bezuiniging binnengehaald. Ik ben niet in staat het 'door te rekenen', maar ik denk dat het huidige stelsel, gemiddeld per student, goedkoper is dan het oude. In een pleidooi voor het oude stelsel mag dit fiscale aspect niet worden weggelaten.

Daar komt bij dat een groot deel van de vroegere studiefinanciering bestond uit renteloze voorschotten. Kinderen van onvermogende ouders bouwden dus een studieschuld op, hun ouders profiteerden weinig van de fiscale faciliteiten.