Sloten bier in weekend bevorderen voortijdige dood

In bepaalde kringen, vooral ook onder de jeugd, is het gebruikelijk om vrijdag- of zaterdagavond in een betrekkelijk korte tijd grote hoeveelheden bier naar binnen te slaan. Finse onderzoekers laten in het British Medical Journal van 4 oktober zien dat dergelijke escapades niet zonder risico zijn.

Ruim 1600 bierdrinkende Finse mannen van middelbare leeftijd zijn vijf tot tien jaar gevolgd. Toen ze mee gingen doen aan het onderzoek, in de jaren 1984 tot 1989, werden alle deelnemers uitgebreid ondervraagd over hun drinkgewoonten, onder meer of ze regelmatig meer dan 6 glazen bier in een teugdronken. Verder werden ze gecontroleerd op allerlei andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken, lichamelijke inactiviteit, overmatig lichaamsgewicht en een verhoogde bloeddruk. Ook factoren als de huwelijkse staat, sociale contacten, werkkring en eventuele depressieve klachten kwamen aan de orde.

In de daaropvolgende jaren werden er onder de deelnemers aan het onderzoek 136 sterfgevallen geregistreerd, waarvan 59 door een hartinfarct en 25 door uitwendige oorzaken, zoals geweld of een ongeluk. De kans om te sterven aan een van die twee doodsoorzaken bleek aanmerkelijk groter voor mannen die zich in het weekend regelmatig te buiten gingen in een drankgelag: zij liepen 6,5 keer zoveel risico op een hartinfarct en zelfs 7 keer zoveel op een ongeluk of geweld dan vergelijkbare mannen die per week dezelfde hoeveelheid bier dronken,maar dan gespreid.

Het is algemeen bekend dat teveel alcohol ongezond is, maar de resultaten van het Finse onderzoek wijzen erop dat ook het drinkpatroon van invloed is. Voor het verband tussen drinkgelagen in het weekend en de kans op een hartinfarct hebben de Finse onderzoekers geen duidelijke verklaring. Wellicht, zo opperen ze, vormt een grote bierconsumptie in een korte tijd een acute overbelasting voor de hartspier of de kransslagaders of voor een combinatie daarvan.

    • Bart Meijer van Putten