Per bank of contant

Infographic: Betalingswijzen verschillen per land. In Finland is 92 procent van het geld giraal - het staat op een betaalrekening - en is 8 procent chartaal: munten en bankbiljetten.

In Griekenland houdt de bevolking 55 procent van haar geld aan in contanten. In Nederland is juist 80 procent bij banken ondergebracht. Verschillende factoren hebben invloed op de verhouding tussen giraal en chartaal geld. Hoe onveiliger bijvoorbeeld de omgeving, des te minder zijn mensen geneigd contanten bij zich te dragen. Ook de kosten die verbonden zijn aan een betaling via de bank en het vertrouwen dat een bank geniet kunnen een rol spelen. Banken zijn erbij gebaat dat er veel giraal betaald wordt. Het beheren en verspreiden van munten en bankbiljetten kost de banken alleen maar geld. Het saldo op betaalrekeningen daarentegen kunnen zij aan anderen weer uitlenen. “In Nederland wordt veel giraal betaald als gevolg van een zeer hechte samenwerking tussen de banken,” zegt D. Smant, docent monetaire economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Dit heeft geleid tot een efficiënt betalingsverkeer.”