Naar een 'Groot Europa'; Kohl, Chirac en Jeltsin: jaarlijks top

STRAATSBURG, 11 OKT. De Russische president Jeltsin, de Franse president Chirac en de Duitse bondskanselier Kohl hebben gisteren besloten jaarlijks een gezamenlijk topoverleg te houden.

Volgens Jeltsin is de Frans/Duits/Russische top onmisbaar voor het creëren van een 'Groot Europa'

dat ook Rusland omvat. Chirac zei dat de jaarlijkse bijeenkomsten belangrijk zullen zijn voor de duurzaamheid van de vrede in Europa.

Het besluit tot de jaarlijkse top is genomen in de marge van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de veertig landen die bij de Raad van Europa zijn aangesloten. Voorafgaand aan de gesprekken bij de Raad van Europa hadden Chirac en Jeltsin donderdagavond een gesprek onder vier ogen tijdens een diner in een Straatsburgs restaurant. Gistermorgen stemde Kohl in met de jaarlijkse bespreking met de Franse en de Russische president. Maar de bondskanselier moest na zijn toespraak voor de staats- en regeringsleiders in Straatsburg zo snel naar Duitsland terug, dat hij niet bij de aankondiging van het besluit aanwezig kon zijn.

Waar en wanneer de eerste Frans/Duits/Russische top zal worden gehouden staat nog niet vast. Chirac stelde de verbaasd reagerende Jeltsin voor om de bijeenkomst te houden in Sverdlovsk, het vroegere en huidige Jekaterineburg, de stad waar Jeltsin communistisch partijleider is geweest en de plaats waar de laatste tsaar en zijn familie zijn vermoord. Minister van Mierlo van Buitenlandse Zaken reageerde gisteravond stomverbaasd op de aankondiging. Hij zei dat zo'n besluit tijdens een bijeenkomst van de Raad van Europa “andere mensen het gevoel geeft dat zij niet mee mogen doen”.

Jeltsin zei dat een Europa zonder Rusland geen Europa is. Volgens de Russische president is 'Groot Europa' machtiger en groter is dan welke andere macht ter wereld ook. Tijdens zijn toespraak voor de regeringsleiders van de veertig lidstaten van de Raad van Europa zei hij zich te zullen inspannen dat Rusland de conventie inzake de mensenrechten zal ratificeren. Hij zei ook dat Rusland zich houdt aan het moratorium voor de doodstraf en toonde begrip voor Westerse reacties van afschuw op openbare executies in Tsjetsjenië.

Hij noemde die “Middeleeuwse barbarij”.

De top van de presidenten en premiers in gezelschap van de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van de Raad van Europa, werd gisteren vooral gekenmerkt door een eindeloos lijkende reeks toespraken. Daarin is veelvuldig gezegd dat de bijeenkomst van groot belang is. Verscheidene sprekers, onder wie Jeltsin, zeiden echter ook dat de Raad van Europa de werkzaamheden beter moet coördineren met de Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa (OVSE).

Minister van Mierlo zei gisteren dat er steeds meer sprake is van overlappingen met het werk van de OVSE en van prestige-geschillen tussen de twee organisaties. Er is toenemende druk op de Raad van Europa om zich bij zijn leest te houden en geen werk te doen dat overlapt met dat van de OVSE.

De topconferentie zal vandaag worden afgesloten met het aannemen van een politieke verklaring en een actieplan waarin onder andere maatregelen zullen worden aangekondigd om de democratische stabiliteit in Europa te versterken.