Milieuschade voor reders

Reders moeten over enkele jaren de schade betalen van ongelukken met over zee vervoerde gevaarlijke stoffen. Voor grote milieurampen komt een internationaal schadefonds, dat vooral door de chemische industrie wordt gefinancierd.

Dat zijn hoofdpunten uit het Hazarverdrag dat Nederland vorige week met tien andere landen heeft ondertekend. Het verdrag treedt pas over enkele jaren in werking, mede omda het parlement het nog moet goedkeuren.

De schade van ongelukken met gevaarlijke stoffen wordt vergoed volgens een systeem met twee 'lagen'. Allereerst is er de risico- aansprakelijkheid van de scheepseigenaar, waarvoor deze verplicht verzekerd is en die per ongeval dekking biedt tot 250 miljoen gulden. Voor schade daarboven biedt een internationaal schadefonds dekking tot ongeveer 625 miljoen gulden per ongeval.