Landmijnen wereldwijd

Infographic: Er zijn vele soorten landmijnen, in te zetten tegen uiteenlopende doelen: tegen mensen maar ook tanks of helikopters. Mijnen hebben als voordeel voor de gebruiker dat ze relatief goedkoop zijn, vanaf een gulden of tien.

Ze worden dan ook nog altijd gretig gebruikt. In 1995 bij voorbeeld werden nog 2,5 miljoen mijnen gelegd, vooral in ex-Joegoslavië. Datzelfde jaar werden 120.000 mijnen geruimd. Mijnen maken talrijke burger-slachtoffers. Onlangs vonden nog drie Iraakse vluchtelingen de dood in een mijnenveld aan de Turks-Griekse grens.

Speciaal berucht zijn de door de Sovjet-strijdkrachten in Afghanistan gebruikte vlindermijnen, kleurrijke plastic mijnen die veel aantrekkingskracht hadden voor kinderen. Veel Afghaanse kinderen hebben hun nieuwsgierigheid met een arm of been moeten bekopen. De Amerikanen op hun beurt hebben de Bouncing Betty, die eerst tot ooghoogte opspringt en dan explodeert en honderden metalen balletjes verspreidt.