Kerk en Staat (2)

Is het principe van scheiding van Kerk en Staat nog zo weinig tot minister Borst doorgedrongen dat ze vindt dat een openbare meningsuiting van een kerkleider onderwerp moet zijn van een achterkamergesprek? Niet het enige voorbeeld van 'muddled thinking'.

Zij meent de opvatting van kardinaal Simonis (die toch wel niet zo erg veel zal verschillen van die van de Vaticaanse hooggeplaatste) over het doden van onschuldig menselijk leven, te kunnen beantwoorden met een verwijzing naar de zorgvuldige wijze waarop dat doden plaatsvindt.

In de opvatting van Simonis, lijkt mij, zal het tv-geweld dat mevrouw Borst voor de oorzaak van de toenemende geweldpleging houdt, een van de andere gevolgen zijn van het prijsgeven door onze samenleving van de onschendbaarheid van het menselijk leven in welk stadium dan ook.

    • F.P. Tros