Huursubsidie

Huursubsidieregels werken soms onrechtvaardig. Zo krijgt een echtpaar met een bescheiden WAO-uitkering volgens de jongste normen per maand 33 gulden minder dan een echtpaar met een bijstandsuitkering, hoewel beiden netto van evenveel moeten rondkomen.

Dat stelt de organisatie Welzijn Arnhem, een instelling van maatschappelijk werk en sociale raadslieden in Arnhem, in een brief aan staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting). De organisatie vraagt hem met klem de huursubsidieregels met terugwerkende kracht tot 1 juli aan te passen “zodat bovengenoemde onrechtvaardigheden niet meer optreden”.