Asielzoekers

Dr. Peter van Krieken, raadadviseur bij het bureau buitenland van de IND stelt in NRC Handelsblad van 6 oktober: “Het ergste is dat een groot gedeelte van het geld dat Nederland besteedt aan asielzoekers afkomstig is uit de pot voor ontwikkelingshulp”. Hij wekt de suggestie dat hiermee een bedrag van 2 miljard gulden is gemoeid.

Dit is onjuist.

Sinds de recente herijking van het buitenlands beleid is het geld voor opvang van asielzoekers slechts voor een klein gedeelte voor rekening van Ontwikkelingssamenwerking. Alleen de kosten van opvang van als vluchteling erkende asielzoekers kunnen in het eerste jaar van hun verblijf in Nederland, volgens internationale maatstaven, aangemerkt worden als ontwikkelingshulp. Hiervoor is 120 miljoen gulden per jaar beschikbaar. De overige kosten van opvang van asielzoekers worden betaald door Justitie en Binnenlandse Zaken.