Vermoeden van fraude blijkt vaak onterecht

GRONINGEN, 10 OKT. Bij onaangekondigde huisbezoeken door controleurs van de Sociale Dienst in Groningen blijken de vermoedens van fraude in 78 procent van de gevallen niet gefundeerd.

Dit blijkt uit een eerste evaluatie van de nieuwe Bijstandswet door de dienst sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Groningen.

De onaangekondigde huisbezoeken werden in Groningen ingevoerd, nadat vijf jaar geleden uit een onderzoek naar voren kwam dat eenderde van de achttienduizend bijstandscliënten zou frauderen met hun RWW- of bijstandsuitkering. Het Groningse onderzoek leidde tot een spoeddebat in de Tweede Kamer en tot de aanbeveling onverwachte controles aan huis te houden.

Tussen oktober 1995 en oktober 1996 legden fraudecontroleurs een kleine 4.700 huisbezoeken af, aangekondigd en onaangekondigd.

In de periode van oktober 1995 tot april 1996 kregen 543 cliënten bij wie een ernstig vermoeden van fraude bestond, onaangekondigd bezoek. In 36 procent van deze gevallen - in totaal 198 personen - werd de uitkering verlaagd, verhoogd of stopgezet. Bij 78 procent was sprake van een rechtmatige uitkering. Bij 10 procent bleek de uitkering onrechtmatig.

Volgens R. Splint van de cliëntenraad van de dienst is het onaangekondigde bezoek aan huis een ineffectief instrument gebleken.

De fracties van PvdA, D66, SP en GroenLinks in de Groningse gemeenteraad willen tekst en uitleg van wethouder K. Swaak (sociale zaken). Volgens de wethouder zijn onaangekondigde huisbezoeken altijd effectiever gebleken om fraude op te sporen dan een tevoren aangekondigd bezoek.