Tweederde auto's zwaarder belast

DEN HAAG, 10 OKT. Bezitters van auto's zwaarder dan 900 kilo moeten 7 procent meer wegenbelasting gaan betalen. Minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (beiden Financiën) hebben dit vandaag voorgesteld aan het kabinet. Hiermee wordt de belastingverlaging van 1 juli voor een groot deel teruggedraaid.

Volgens de RAI, de vereniging van autofabrikanten, betekent het voorstel van de beide bewindslieden dat tweederde van de Nederlandse autobezitters met een belastingverhoging te maken krijgen. De RAI vindt de plannen van Zalm en Vermeend “overbodig”.

De verhoging van de belasting voor zware auto's komt in de plaats van een voorgenomen verhoging van de diesel- en benzineaccijns van 2,5 cent per liter. De verhoging is nodig om de accijns volgend jaar aan de inflatie aan te passen. Deze week nam de Tweede Kamer een motie aan van het Kamerlid Hoogervorst (VVD) om de accijnsverhoging te schrappen, om zo pomphouders aan de grens met Duitsland te ontzien. Dit kost de schatkist zo'n 200 miljoen.

Hoogervorst opperde in zijn motie dat dit bedrag moet worden gevonden door de motorrijtuigenbelasting wat minder te verlagen. Het Kamerlid doelde hiermee op de verlaging van de motorrijtuigenbelasting die op 1 juli van dit jaar inging. Iedere autobezitter betaalt sindsdien 145 gulden minder. Daarmee wordt de accijnsverhoging van 13 cent per liter die eveneens op 1 juli van kracht werd, gecompenseerd. De gedachte achter deze 'ruil' is dat het milieu wordt ontzien, omdat niet het autobezit maar het autogebruik wordt ontmoedigd.

Zalm en Vermeend menen met het voorstel de wegenbelasting met 7 procent te verhogen voor alle auto's zwaarder dan 900 kilo, tegemoet te komen aan de motie-Hoogervorst. Tegelijkertijd wordt volgens hen het milieu ontzien door het gebruik van lichtere, zuinige en daardoor minder vervuilende auto's te stimuleren.

De meest verkochte auto's in Nederland, de Opel Astra en de Volkswagen Golf wegen in benzine-uitvoering allebei meer dan 900 kilo (respectievelijk 950 en 960 kilo). Dieselauto's zijn nog zwaarder en eigenaren daarvan betalen bovendien nu al meer wegenbelasting.

Als het voorstel van Zalm en Vermeend op 1 januari ingaat, betaalt een eigenaar van een Astra niet 492 gulden, maar 526 gulden wegenbelasting per jaar. Een bezitter van een 'benzine-Golf' ziet zijn wegenbelasting met 45 gulden stijgen, de belasting voor een Golf-diesel gaat met minstens 100 gulden omhoog.

Voor met name de bezitters van dure auto's geldt dat de eerdere belastingverlaging van 145 gulden teniet wordt gedaan door het voorstel dat het kabinet vandaag bespreekt. De eigenaar van een grote Mercedes van 1.890 kilo die op benzine rijdt houdt nog vijf gulden over van de 145 gulden 'voordeel'. Zou hij een dieselversie hebben, dan gaat zijn wegenbelasting met 234 gulden omhoog van 3.356 per jaar naar 3.591 gulden.