Tradities willen we niet kwijt

De 50-jarige Ann Taylor was van 1974 tot 1983 en is daarna weer sinds 1987 lid van het Lagerhuis voor Labour. Na de verkiezingen werd ze 'fractievoorzitter' van Labour en voorzitter van de commissie die zich bezighoudt met de modernisering van het Lagerhuis.

Wat is de doelstelling van de modernisering?

“De Britse politiek heeft degelijke tradities. Die willen we niet kwijt. Maar de politiek is te veel gericht op confrontatie van oppositie en regering. We zijn het vaak eens over de noodzaak van verandering, maar de wil ontbreekt om op een constructieve manier tot wetgeving te komen. Oppositie en regering staan bij de totstandkoming van nieuwe wetten altijd pal tegenover elkaar. De regering wijst amendementen van de oppositie af, alleen omdat ze van de oppositie komen. Vaak zijn daardoor goede ideeën om politieke redenen om zeep geholpen. De oppositie heeft op haar beurt de neiging om iedere regeringsconcessie te vieren als een overwinning.”

Wat kunt u daaraan doen?

“De commissies waarin wetgeving wordt voorbereid moeten een inhoudelijk karakter krijgen. Regering en oppositie moeten gezamenlijk, zo nodig met externe deskundigen, wetsontwerpen voorbereiden. Tot nu toe maakte de regering de wet. De oppositie bestreed die met haar enige wapen: 'tijd'. Men kon door de zaak te vertragen voorkomen dat een wet snel werd aangenomen.

“De situatie is sinds de verkiezingen in mei drastisch veranderd. We hebben met de liberalen voor het eerst een redelijk grote derde macht in het parlement. Maar ideeën over modernisering van het Lagerhuis lopen dwars door de partijen heen. Tot nu toe heeft de oppositie geen fel verzet geboden. Maar het is voor een politieke partij makkelijker om zich aan regeren aan te passen dan aan oppositie voeren.”

Is de Britse politiek door de verandering van het vragenuurtje met de premier saaier geworden?

“Precies! Maar de kans op een inhoudelijk debat is vergroot. De oude vorm van het vragenuurtje was uitsluitend gericht op confrontatie. Dat levert misschien spektakel op, maar politiek is geen amusement.”