Th. van Berkestijn

De directeur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Th. van Berkestijn verlaat de organisatie. Hij wordt secretaris van de federatie van artsenorganisaties van Europa, het Comité Permanent des Médecins Européens. De bedrijfseconoom P. van Loon volgt Van Berkestijn bij de KNMG op.