Stroomlijning van steun voor bedrijven

Het moet voor bedrijven die willen investeren of exporteren naar ontwikkelingslanden makkelijker worden daarvoor steun te vragen bij de overheid.

De ministeries van Ontwikkelingssamenwerking en Economische zaken willen daarvoor drie loketten openen: voor exportkredietverzekeringen, voor exportsteun en voor investeringsbevordering. Nu zijn de steunprogramma's over verschillende ministeries en instanties verspreid.