Spreekkoren veiligheidszaak

De scheidsrechters uit het betaalde voetbal zullen het sectiebestuur van de KNVB voorstellen de beoordeling van beledigende en discriminerende spreekkoren tijdens wedstrijden aan de waarnemer veiligheidszaken over te laten. De arbiters hebben gisteren op een bijeenkomst in Nieuwegein te kennen gegeven dat ze graag van die taak willen worden ontlast. “We hebben de indruk dat in het voetbal een sfeer is ontstaan waarin de scheidsrechters als de hoeders van normen en waarden worden gezien. Zo staan we ten onrechte op een eiland”, aldus John Blankenstein, hoofd scheidsrechterszaken bij de KNVB.

Sinds het begin van de competitie ontstaan bijna wekelijks problemen met supporters die massaal beledigende taal roepen. Verscheidene wedstrijden zijn om die reden tijdelijk stilgelegd en het duel Helmond Sport-ADO Den Haag is zelfs gestaakt. “Het stadion mag geen vrijplaats zijn voor het uiten van allerlei vuiligheid”, zegt Blankenstein, die niets ziet in het samenstellen van een lijst met onacceptabele taal. “Dat werkt alleen maar verloedering in de hand.”

De waarnemer moet “zijn gevoel laten spreken en namens veel mensen denken”, zegt Blankenstein. Als de waarnemer vindt dat grenzen worden overschreden, moet er worden ingegrepen. Voor elke wedstrijd in ere- en eerste divisie stelt de KNVB een waarnemer veiligheidszaken aan. Dat is meestal iemand met ervaring in het politiewezen.