SPANJE; Ik sluit mijn ogen

Une rose dans les ténèbres Mallarmé

Ik sluit mijn ogen en de zwarte nacht

is opgehouden nacht te zijn, een teken

hoezeer de lichtjes die zij kwam ontsteken

de grond zijn van 't geluk dat juicht en lacht;

nachtelijk raadsel dat met zulke kracht

zijn zegels voor mijn ogen weet te breken

nu uit het diepst ravijn zijn wonderbleke

getintel opflitst dat de dood minacht.

Ik sluit mijn ogen. En steeds blijft gegeven:

een wereld, oogverblindend in haar luister

waaruit een zee van ruis is weggevloeid.

Het donker staaft de waarheid van mijn leven

de bliksem is te meer van mij in 't duister:

zie hoe bij nacht zowaar een roos opbloeit.

Titel oorspronkelijk gedicht: Cierro los ojos

Dichter: Jorge Guillén (1893-1984)