Ramsj

R. van Breukelen: Het Centrum. Paperback, Bosch & Keuning 1993, van ƒ 39,90 voor ƒ 9,90. Steven Sterk Utrecht

Studie over de geschiedenis van Het Centrum, een invloedrijk katholiek dagblad dat verscheen tussen 1884 en 1932. De krant leverde een belangrijke bijdrage aan de emancipatie en de democratisering van de katholieken. Aanvankelijk moest de kerk hier overigens weinig van hebben. Nogal stroef geschreven, maar degelijk onderzocht, met een flink notenapparaat. Met medewerking van Joan Hemels.

    • Ewoud Sanders