Ramsj

S. Groenveld (e.a.): Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland. Gebonden, Walburg pers 1993, van ƒ 49,50 voor ƒ 19,90. Steven Sterk Utrecht; Scheltema Amsterdam

Aantrekkelijk vormgegeven boek met dertien bijdragen van verschillende auteurs over de geschiedenis van het 'doperdom' tussen 1530 en 1980. Behandeld worden onder andere het begin van de doperse beweging, de zending, de onvermijdelijke schisma's en herenigingen binnen de beweging, het onderwijs, de diaconale zorg en de invloed van dopers op cultuur en economie. De vele illustraties zijn in zwart-wit. Eindigt met een forse bibliografie.

    • Ewoud Sanders